Lista activitatilor eligibile

 

 

 

n.c.a. : neclasificate altundeva

* parte

din

Diviziune

Grup

Clasa

CAEN rev. 2

CAEN

rev. 1

ISIC

rev. 4

 

 

 

SECȚIUNEA A

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT

 

 

01

 

 

AGRICULTURĂ, VÂNĂTOARE ȘI SERVICII ANEXE

 

 

 

016

 

Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare

 

 

 

 

0161

Activități auxiliare pentru producția vegetală

0141*

0161

 

 

0162

Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

Cu excepția:

servicii de expertiză și  control ale cirezilor, turmelor (expertize pentru eliberarea autorizațiilor de montă pentru masculii reproducători, eliberare de certificate individuale de origine  și productivitate, expertiza și controlul materialului seminal).

– activităților de susținere/promovare a răspândirii creșterii animalelor;

0142

0162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECȚIUNEA C

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

 

 

11

 

 

FABRICAREA BĂUTURILOR

 

 

 

1107

 

Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate

1598

1104

13

 

 

FABRICAREA PRODUSELOR TEXTILE

 

 

 

131

 

Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

 

 

 

 

1310

Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

Cu excepția inului, în stare brută , topit, melițat, pieptănat sau prelucrat în alt mod, dar netors; câlți  și deșeuri de in (inclusiv deșeuri de fire și material fibros garnetat) și a cânepii, în stare brută, topită,melițat,pieptănată sau prelucrat  în alt mod, dar netoarsă; câlți și deșeuri de cânepă (inclusiv deșeuri de fire și material fibros garnetat)

1711

1712

1713

1714

1715

1716

1717

1311

 

132

 

Producția de țesături

 

 

 

 

1320

Producția de țesături

1721

1722

1723

1724

1725

1830*

1312

 

133

 

Finisarea materialelor textile

 

 

 

 

1330

Finisarea materialelor textile

1730

5271*

1313

 

139

 

Fabricarea altor articole textile

 

 

 

 

1391

Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare

1760

1830*

1391

 

 

1392

Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)

1740*

1392

 

 

1393

Fabricarea de covoare și mochete

1751

1393

 

 

1394

Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase

1752*

1394

 

 

1395

Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea,

Cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte

1753

1399*

 

 

1396

Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile

1754*

1399*

 

 

1399

Fabricarea altor articole textile n.c.a.

1754*

3663*

1399*

14

 

 

FABRICAREA ARTICOLELOR DE ÎMBRĂCĂMINTE

 

 

 

141

 

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

Cu excepția  articolelor din blană

 

 

 

 

1411

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

1810*

1410*

 

 

1412

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

1821

1410*

 

 

1413

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte

(exclusiv lenjeria de corp)

1822

1410*

 

 

1414

Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1823

1410*

 

 

1419

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.

1771*

1824

1410*

 

142

 

Fabricarea articolelor din blană

 

 

 

 

1420

Fabricarea articolelor din blană

1830*

1420

 

143

 

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare

 

 

 

 

1431

Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie

1771*

1430

 

 

1439

Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte

1772

1430

15

 

 

TĂBĂCIREA ȘI FINISAREA PIEILOR; FABRICAREA ARTICOLELOR DE VOIAJ ȘIMAROCHINĂRIE, HARNAȘAMENTE-LOR ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI;

PREPARAREA ȘI VOPSIREA BLĂNURI-LOR

 

 

 

151

 

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament; prepararea și vopsirea blănurilor

 

 

 

 

1511

Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor

1830*

1910

1511

 

 

1512

Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament

1920*

3663*

1512

 

152

 

Fabricarea încălțămintei

 

 

 

 

1520

Fabricarea încălțămintei

1930*

1520

16

 

 

PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA  PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE

MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE

 

 

 

162

 

Fabricarea produselor din lemn, plută, paie și din alte materiale vegetale

 

 

 

 

1621

Fabricarea de  furnire și a  panourilor din lemn

2020

1621

 

 

1622

Fabricarea parchetului asamblat în panouri

2030*

1622*

 

 

1623

Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

2030*

1622*

 

 

1624

Fabricarea ambalajelor din lemn

2040*

1623

 

 

1629

Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

1930*

2051*

2052*

3663*

1629

17

 

 

FABRICAREA HÂRTIEI ȘI A PRODUSELOR DIN HÂRTIE

 

 

 

172

 

Fabricarea articolelor din hârtie  și carton

 

 

 

 

1721

Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton

2121

1702

 

 

1722

Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton

1754*

2122*

1709*

 

 

1723

Fabricarea articolelor de papetărie

2123

2222*

1709*

 

 

1724

Fabricarea tapetului

2124

1709*

 

 

1729

 

Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.

 

2125*

3663*

1709*

20

 

 

FABRICAREA SUBSTANȚELOR ȘI A PRODUSELOR CHIMICE

 

 

 

201

 

Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrășămintelor și produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice și a

cauciucului sintetic, în forme primare

 

 

 

 

2012

Fabricarea coloranților și a pigmenților

2412

2011*

 

 

2013

Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază

2330*

2413

2011*

 

 

2015

Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase

2415

2012

 

202

 

Fabricarea pesticidelor  și a altor produse agrochimice

 

 

 

 

2020

Fabricarea pesticidelor  și a altor produse agrochimice

2420

2021

 

203

 

Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice  și masticurilor

 

 

 

 

2030

Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor

2430

2022

 

204

 

Fabricarea săpunurilor, detergenților  și a produselor de întreținere, cosmetice

și de parfumerie

 

 

 

 

2041

Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere

2451*

2023*

 

 

2042

Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă  )

2452

2451*

2023*

 

205

 

Fabricarea altor produse chimice

 

 

 

 

2052

Fabricarea cleiurilor

2462*

2029*

 

 

2053

Fabricarea uleiurilor esențiale

2463

2029*

 

 

2059

Fabricarea altor produse chimice n.c.a.                   

Cu excepția uleiurilor și grăsimilor modificate chimic (biodiesel și bioetanol)

2462*

2464

2466*

2029*

21

 

 

FABRICAREA PRODUSELOR FARMACEUTICE DE BAZĂ ȘI A PREPARATELOR FARMACEUTICE

 

 

 

212

 

Fabricarea preparatelor farmaceutice

 

 

 

 

2120

Fabricarea preparatelor farmaceutice

2330*

2442*

2100*

22

 

 

FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC ȘI MASE PLASTICE

 

 

 

221

 

Fabricarea articolelor din cauciuc

 

 

 

 

2211

Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor

2511

2512

2211

 

 

2219

Fabricarea altor produse din cauciuc

1930*

2513*

3663*

2219

 

222

 

Fabricarea articolelor din material plastic

 

 

 

 

2221

Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

2521*

2220*

 

 

2222

Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2522

2220*

 

 

2223

Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

2523*

3663*

2220*

 

 

2229

Fabricarea altor produse din material plastic

1930*

2524*

3663*

2220*

23

 

 

FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE

 

 

 

231

 

Fabricarea sticlei și a articolelor din sticlă

 

 

 

 

2311

Fabricarea sticlei plate

2611

2310*

 

 

2312

Prelucrarea și fasonarea sticlei plate

2612

2310*

 

 

2313

Fabricarea articolelor din sticlă

2613

2310*

 

 

2314

Fabricarea fibrelor din sticlă

2614

2310*

 

 

2319

Fabricarea de sticlărie tehnică

2615*

2310*

 

232

 

Fabricarea de produse refractare

 

 

 

 

2320

Fabricarea de produse refractare

2626

2391

 

233

 

Fabricarea materialelor de construcții din argilă

 

 

 

 

2331

Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică

2630

2392*

 

 

2332

Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă

2640*

2392*

 

234

 

Fabricarea altor articole din ceramică și porțelan

 

 

 

 

2341

Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental

2621

2393*

 

 

2342

Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

2622

2393*

 

 

2343

Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică

2623

2393*

 

 

2344

Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

2624

3162*

2393*

 

 

2349

Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

2625

2393*

 

235

 

Fabricarea cimentului, varului și ipsosului

 

 

 

 

2352

Fabricarea varului și ipsosului

2652

2653

2394*

 

236

 

Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos

 

 

 

 

2361

Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2661

2395*

 

 

2362

Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții

2662

2395*

 

 

2365

Fabricarea produselor din azbociment

2665

2395*

 

 

2369

Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

2666

2395*

 

237

 

Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

 

 

 

 

2370

Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

2670

2396

 

239

 

Fabricarea produselor abrazive și a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

 

 

 

 

2391

Fabricarea de produse abrazive

2681*

2399*

 

 

2399

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

2682

2399*

24

 

 

INDUSTRIA METALURGICĂ

 

 

 

243

 

Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului

 

 

 

 

2431

Tragere la rece a barelor

2731

2410*

 

 

2432

Laminare la rece a benzilor înguste

2732

2410*

 

 

2433

Producția de profile obținute la rece

2733

2811*

2410*

 

 

2434

Trefilarea firelor la rece

2734

2410*

 

245

 

Turnarea metalelor

 

 

 

 

2451

Turnarea fontei

2721

2751

2431*

 

 

2452

Turnarea oțelului

2752

2431*

 

 

2453

Turnarea metalelor neferoase ușoare

2753

2432*

 

 

2454

Turnarea altor metale neferoase

2754

2432*

25

 

 

INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR METALICE ȘI A PRODUSELOR DIN METAL,

EXCLUSIV MAȘINI, UTILAJE ȘI INSTALAȚII

 

 

 

251

 

Fabricarea de construcții metalice

 

 

 

 

2511

Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2811*

2511*

 

 

2512

Fabricarea de uși și ferestre din metal

2812*

2511*

 

252

 

Producția de rezervoare, cisterne și containere

metalice; producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală

 

 

 

 

2521

Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală

2822*

2512*

 

 

2529

Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

2821*

2512*

 

256

 

Tratarea și acoperirea metalelor; operațiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract

 

 

 

 

2561

Tratarea și acoperirea metalelor

2851

2592*

 

 

2562

Operațiuni de mecanică generală

2852

2592*

 

257

 

Producția de unelte și articole de fierărie

2861*

2875*

2593*

 

 

2571

Fabricarea produselor de tăiat

2863*

2593*

 

 

2572

Fabricarea articolelor de feronerie

2862*

2956*

2593*

 

 

2573

Fabricarea uneltelor

 

 

 

259

 

Fabricarea altor produse prelucrate din metal

 

 

 

 

2591

Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel

2871*

2599*

 

 

2592

Fabricarea ambalajelor ușoare din metal

2872

2599*

 

 

2593

Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri

2873

2874*

2599*

 

 

2594

Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe

2874*

2599*

 

 

2599

Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2875*

3162*

3663*

2599*

26

 

 

FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE

 

 

 

261

 

Fabricarea componentelor electronice

 

 

 

 

2611

Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2466*

3110*

3120*

3130*

3210*

3230*

2610*

 

 

2612

Fabricarea altor componente electronice

3210*

2610*

 

262

 

Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

 

 

 

 

2620

Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

3002*

3230*

2620

 

263

 

Fabricarea echipamentelor de comunicații

 

 

 

 

2630

Fabricarea echipamentelor de comunicații

3162*

3220*

3230*

3320*

2630

 

264

 

Fabricarea produselor electronice de larg consum

 

 

 

 

2640

Fabricarea produselor electronice de larg consum

3230*

3650*

2640

 

265

 

Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control și navigație;

producția de ceasuri

 

 

 

 

2651

Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație

3162*

3320*

2651*

 

 

2652

Producția de ceasuri

3350*

2652

 

266

 

Fabricarea de echipamente pentru radiologie,

electrodiagnostic și electroterapie

 

 

 

 

2660

Fabricarea de echipamente pentru radiologie,

Electrodiagnostic și electroterapie

3310*

2660

 

267

 

Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice

 

 

 

 

2670

Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice

3230*

3320*

3340*

2670

 

268

 

Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor

 

 

 

 

2680

Fabricarea suporților magnetici și optici destinați

înregistrărilor

2465

2680

27

 

 

FABRICAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE

 

 

 

271

 

Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor

transformatoarelor electrice și a aparatelor de distribuție și control a electricității

 

 

 

 

2711

Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice

3110*

3162*

2710*

 

 

2712

Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității

3120*

2710*

 

272

 

Fabricarea de acumulatori și baterii

 

 

 

 

2720

Fabricarea de acumulatori și baterii

3140

2720

 

273

 

Fabricarea de fire și cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea

 

 

 

 

2731

Fabricarea de cabluri cu fibră optică

3130*

3340*

2731

 

 

2732

Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice

2523*

3130*

2732

 

 

2733

Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire   și cabluri electrice și electronice

2524*

3120*

3130*

2733

 

274

 

Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

 

 

 

 

2740

Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

3150

3161*

3162*

2740

 

275

 

Fabricarea de echipamente casnice

 

 

 

 

2751

Fabricarea de aparate electrocasnice

2971*

2956*

2750*

 

 

2752

Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

2972*

2750*

 

279

 

Fabricarea altor echipamente electrice

 

 

 

 

2790

Fabricarea altor echipamente electrice

2943*

3120*

3130*

3162*

3210*

2790

28

 

 

FABRICAREA DE MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE N.C.A.

 

 

 

281

 

Fabricarea de mașini și utilaje de utilizare generală

 

 

 

 

2811

Fabricarea de motoare și turbine

2911*

3430*

2811

 

 

2812

Fabricarea de motoare hidraulice

2912*

2913*

2812

 

 

2813

Fabricarea de pompe și compresoare

2912*

2813*

 

 

2814

Fabricarea de articole de robinetărie

2913*

2813*

 

 

2815

Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie

2914*

2814

 

282

 

Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală

 

 

 

 

2821

Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor

2921*

2971*

2972*

2815

 

 

2822

Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

2922*

3550*

2816

 

 

2823

Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)

3001*

3230*

3612*

2817

 

 

2824

Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric

2941*

2818

 

 

2825

Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

2923*

2971*

2819*

 

 

2829

Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.

2924*

2943*

3320*

2819*

 

283

 

Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere

 

 

 

 

2830

Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere

2931*

2932*

2953*

2821

 

284

 

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului și a mașinilor-unelte

 

 

 

 

2841

Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2862*

2942*

3162*

2822*

 

 

2849

Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.

2862*

2943*

2822*

 

289

 

Fabricarea altor mașini și utilaje cu destinație specifică

 

 

 

 

2891

Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

2951*

2823

 

 

2892

Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

2862*

2952*

3410*

2824

 

 

2893

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului

2953*

2825

 

 

2894

Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei

2954*

2956*

2826

 

 

2895

Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului

2955*

2829*

 

 

2896

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului

2956*

2829*

 

 

2899

Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.

2956*

3162*

3320*

3340*

3530*

3650*

3663*

2829*

29

 

 

FABRICAREA AUTOVEHICULELOR DE TRANSPORT RUTIER, A REMORCILOR ȘI SEMIREMORCILOR

 

 

 

291

 

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

 

 

 

 

2910

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

3410*

2910

 

292

 

Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci

 

 

 

 

2920

Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci

3420*

2920

 

293

 

Producția de piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

 

 

 

 

2931

Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

3161*

2930*

 

 

2932

Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

3430*

3611*

2930*

30

 

 

FABRICAREA ALTOR MIJLOACE DE TRANSPORT

 

 

 

301

 

Construcția de nave și bărci

 

 

 

 

3011

Construcția de nave și structuri plutitoare

3511*

3611*

3011

 

 

3012

Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement

3512*

3012

 

302

 

Fabricarea materialului rulant

 

 

 

 

3020

Fabricarea materialului rulant

3162*

3520*

3611*

3020

 

303

 

Fabricarea de aeronave și nave spațiale

 

 

 

 

3030

Fabricarea de aeronave și nave spațiale

2960*

3530*

3611*

3030

 

309

 

Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.

 

 

 

 

3091

Fabricarea de motociclete

3410*

3541

3091

 

 

3092

Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi

3542

3543*

3663*

3092

 

 

3099

Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

3550*

3099

31

 

 

FABRICAREA DE MOBILĂ

 

 

 

310

 

Fabricarea de mobilă

 

 

 

 

3101

Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine

3310*

3550*

3611*

3612*

3100*

 

 

3102

Fabricarea de mobilă pentru bucătării

3611*

3613

3100*

 

 

3103

Fabricarea de saltele și somiere

3615

3100*

 

 

3109

Fabricarea de mobilă n.c.a

3611*

3614*

3100*

32

 

 

ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE N.C.A.

 

 

 

321

 

Fabricarea bijuteriilor, imitațiilor de bijuterii și articolelor similare

 

 

 

 

3212

Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase

3622

3350*

 

 

 

3213

Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare

3661

3350*

 

 

322

 

Fabricarea instrumentelor muzicale

 

 

 

 

3220

Fabricarea instrumentelor muzicale

3630*

 

 

323

 

Fabricarea articolelor pentru sport

 

 

 

 

3230

Fabricarea articolelor pentru sport

3640*

 

 

324

 

Fabricarea jocurilor și jucăriilor

 

 

 

 

3240

Fabricarea jocurilor și jucăriilor

3650*

 

 

325

 

Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice

 

 

 

 

3250

Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice

1740*

2442*

2924*

3310*

3320*

3340*

 

 

329

 

Alte activități industriale

 

 

 

 

3291

Fabricarea măturilor și periilor

3662

 

 

 

 

 

 

 

 

3299

 

 

 

 

 

Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

1810*

1824*

1920*

2051*

2052*

2211*

2524*

2875*

3310*

3640*

3663*

 

33

 

 

REPARAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI INSTALAREA MAȘINILOR ȘI

ECHIPAMENTELOR

 

 

 

331

 

Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor

 

 

 

 

3311

Repararea articolelor fabricate din metal

2811*

2821*

2822*

2830*

2861*

2862*

2863*

2871*

2875*

2960*

3420*

3550*

 

 

 

3312

Repararea mașinilor

2911*

2912*

2913*

2914*

2921*

2922*

2923*

2924*

2931*

2932*

2941*

2942*

2943*

2951*

2952*

2953*

2954*

2955*

2956*

7250*

 

 

 

3313

Repararea echipamentelor electronice și optice

2924*

3110*

3162*

3210*

3230*

3310*

3320*

3340*

3350*

 

 

 

3314

Repararea echipamentelor electrice

2971*

3110*

3120*

3162*

3310*

3320*

 

 

 

3315

Repararea și întreținerea navelor și bărcilor

3511*

3512*

 

 

 

3316

Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale

3530*

 

 

 

3317

Repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a.

3520*

3543*

3550*

 

 

 

3319

Repararea altor echipamente

1740*

1752*

2040*

2051*

2513*

2521*

2524*

2615*

2640*

2681*

3630*

3650*

 

 

332

 

Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

 

 

 

 

3320

Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

28*;29*

30*;31*

32*;33*

34*;35*

36*

2521*

2615*

2640*

2681*

3320*

3330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECȚIUNEA D 

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

 

 

35

 

 

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

 

 

 

353

 

Furnizarea de abur și aer condiționat

 

 

 

 

3530

Furnizarea de abur și aer condiționat

Exclusiv producerea de gheață, în scop alimentar sau nealimentar

4030*

3530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECȚIUNEA E

DISTRIBUȚIA APEI;

SALUBRITATE, GESTIONAREA DEȘEURILOR,

ACTIVITĂȚI DE DECONTAMINARE

 

 

36

 

 

CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI

 

 

 

360

 

Captarea, tratarea și distribuția apei

 

 

 

 

3600

Captarea, tratarea și distribuția apei

4100

3600

37

 

 

COLECTAREA ȘI EPURAREA APELOR UZATE

 

 

 

370

 

Colectarea și epurarea apelor uzate

 

 

 

 

3700

Colectarea și epurarea apelor uzate

9001

3700

38

 

 

COLECTAREA, TRATAREA ȘI ELIMINAREA DEȘEURILOR;

ACTIVITĂȚI DE RECUPERARE A MATERIALELOR RECICLABILE

 

 

 

381

 

Colectarea deșeurilor

 

 

 

 

3811

Colectarea deșeurilor nepericuloase

9002*

9003*

3811

 

 

3812

Colectarea deșeurilor periculoase

2330*

4011*

9002*

3812

 

382

 

Tratarea și eliminarea deșeurilor

 

 

 

 

3821

Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

1450*

2415*

9002*

3821

 

 

3822

Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase

2330*

9002*

3822

 

383

 

Recuperarea  materialelor

 

 

 

 

3831

Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz  pentru recuperarea materialelor

3710*

3830*

 

 

3832

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3710*

3720

3830*

39

 

 

ACTIVITĂȚI ȘI SERVICII DE DECONTAMINARE

 

 

 

390

 

Activități și servicii de decontaminare

 

 

 

 

3900

Activități și servicii de decontaminare

9003*

3900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECȚIUNEA F

CONSTRUCȚII

 

 

43

 

 

LUCRĂRI SPECIALE DE CONSTRUCȚII

 

 

 

431

 

Lucrări de demolare și de pregătire a terenului

 

 

 

 

4311

Lucrări de demolare a construcțiilor

4511*

4311

 

 

4312

Lucrări de pregătire a terenului

4511*

4312*

 

 

4313

Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

4512

4312*

 

432

 

Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte  lucrări de instalații pentru construcții

 

 

 

 

4321

Lucrări de instalații electrice

4531*

4534*

4321

 

 

4322

Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4531*

4533

4322

 

 

4329

Alte lucrări de instalații pentru construcii

2922*

4531*

4532

4534*

4329

 

433

 

Lucrări de finisare

 

 

 

 

4331

Lucrări de ipsoserie

4541

4330*

 

 

4332

Lucrări de tâmplărie și dulgherie

2030*

2523*

2812*

4542

4330*

 

 

4333

Lucrări de pardosire și placare a pereților

4543

4330*

 

 

4334

Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4544

4330*

 

 

4339

Alte lucrări de finisare

4545*

4330*

 

439

 

Alte lucrări speciale de construcții

 

 

 

 

4391

Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

2030*

4522*

4390*

 

 

4399

Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4521*

4522*

4524*

4525*

4545*

4550

4390*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECȚIUNEA G

COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL;

REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR

 

 

45

 

 

COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL,

ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI A MOTOCICLETELOR

 

 

 

452

 

Întreținerea și repararea autovehiculelor

 

 

 

 

4520

Întreținerea și repararea autovehiculelor

5020*

4520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECȚIUNEA H

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

 

 

52

 

 

DEPOZITARE ȘI ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI

 

 

 

521

 

Depozitări

 

 

 

 

5210

Depozitări

Cu excepția activității de exploatare a spațiilor de depozitare produse agro-alimentare, specializate* pentru anumite grupe de  produse listate în Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunității Europene si a Activității de depozitare a produselor forestiere nelemnoase.

*Această  categorie  vizează  silozurile,  depozitele frigorifice,precum și cele cu atmosferă controlată, etc. la care managementul activității de depozitare este realizat în totalitate de beneficiarul sprijinului acordat prin  AXA I a PNDR. Nu sunt finanțate prin PNDR investițiile  pentru depozitele cu caracter general în care, ocazional se pot depozita și mărfuri agro-alimentare.

6312

5210

 

522

 

Activități anexe pentru transporturi

 

 

 

 

5221

Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

1110*

5020*

6010*

6321

5221

 

 

5224

Manipulări

6311

5224

 

 

5229

Alte activități anexe transporturilor

6340*

5229

53

 

 

ACTIVITĂȚI DE POȘTĂ ȘI DE CURIER

 

 

 

532

 

Activități poștale și de curier

 

 

 

 

5320

Activități poștale și de curier

6412

5320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECȚIUNEA I

HOTELURI ȘI RESTAURANTE

 

 

56

 

 

RESTAURANTE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII DE ALIMENTAȚIE

 

 

 

561

 

Restaurante

 

 

 

 

5610

Restaurante

Exclusiv restaurante

5530

5610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECȚIUNEA J

INFORMAȚII ȘI COMUNICAȚII

 

 

58

 

 

ACTIVITĂȚI DE EDITARE

 

 

 

581

 

Activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și alte activități de editare

 

 

 

 

5811

Activități de editare a cărților

 

 

 

 

5812

Activități de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare

 

 

 

 

5813

Activități de editare a ziarelor

 

 

 

 

5814

Activități de editare a revistelor și periodicelor

 

 

 

 

5819

Alte activități de editare

 

 

 

582

 

Activități de editare a produselor software

 

 

 

 

5821

Activități de editare a jocurilor de calculator

7221*

7240*

5820*

 

 

5829

Activități de editare a altor produse software

7221*

7240*

5820*

59

 

 

ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE;

ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ

 

 

 

591

 

Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune

 

 

 

 

5911

Activități de producție cinematografic, video și de programe de televiziune

9211*

9220*

5911

 

 

5912

Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune

9211*

5912

 

 

5913

Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune

9212

5913

 

 

5914

Proiecția de filme cinematografice

9213

5914

 

592

 

Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

 

 

 

 

5920

Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

 

5920

60

 

 

ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME

 

 

 

601

 

Activități de difuzare a programelor de radio

 

 

 

 

6010

Activități de difuzare a programelor de radio

6420*

7240*

9220*

6010

 

602

 

Activități de difuzare a programelor de televiziune

 

 

 

 

6020

Activități de difuzare a programelor de televiziune

6420*

7240*

9220*

6020

61

 

 

TELECOMUNICAȚII

 

 

 

611

 

Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

 

 

 

 

6110

Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

6420*

6110

 

612

 

Activități de telecomunicații prin rețele fără   cablu

 

 

 

 

6120

Activități de telecomunicații prin rețele fără   cablu

(exclusiv prin satelit)

6420*

6120

 

613

 

Activități de telecomunicații prin satelit

 

 

 

 

6130

Activități de telecomunicații prin satelit

6420*

6130

 

619

 

Alte activități de telecomunicații

 

 

 

 

6190

Alte activități de telecomunicații

6420*

6190

62

 

 

ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

 

 

 

620

 

Activități de servicii în tehnologia informației

 

 

 

 

6201

Activități de realizare a soft-ului la comandă   (software orientat client)

 

6201

 

 

6202

Activități de consultanță în tehnologia informației

 

6202*

 

 

6203

Activități de management (gestiune și exploatare) a

mijloacelor de calcul

 

6202*

 

 

6209

Alte activități de servicii privind tehnologia informației

 

6209

63

 

 

ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE

 

 

 

631

 

Activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

 

 

 

 

6311

Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

7230*

7240*

6311

 

 

6312

Activități ale portalurilor web

7240*

6312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECȚIUNEA M

ACTIVITĂȚI PROFESIONALE ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE

 

 

69

 

 

ACTIVITĂȚI JURIDICE ȘI DE CONTABILITATE

 

 

 

691

 

Activități juridice

 

 

 

 

6910

Activități juridice

7411

6910

 

692

 

Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal

 

 

 

 

6920

Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal

7412

6920

70

 

 

ACTIVITĂȚI ALE DIRECȚIILOR (CENTRALELOR), BIROURILOR  ADMINISTRATIVE CENTRALIZATE;

ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT ȘI DE CONSULTANȚĂ ÎN MANAGEMENT

 

 

 

702

 

Activități de consultanță în management 

 

 

 

 

7021

Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării

7414*

7020*

 

 

7022

Activități de consultanță pentru afaceri și management

0501*

7414*

7020*

71

 

 

ACTIVITĂȚI DE ARHITECTURĂ ȘI, INGINERIE;

ACTIVITĂȚI DE TESTĂRI ȘI ANALIZĂ TEHNICĂ

 

 

 

711

 

Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea

 

 

 

 

7111

Activități de arhitectură

7420*

7110*

 

 

7112

Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7420*

7110*

 

712

 

Activități de testări și analize tehnice

 

 

 

 

7120

Activități de testări și analize tehnice

7430

7120

74

 

 

ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE

 

 

 

741

 

Activități de design specializat

 

 

 

 

7410

Activități de design specializat

7487*

7410

 

742

 

Activități fotografice

 

 

 

 

7420

Activități fotografice

7481

9240*

7420

 

743

 

Activități de traducere scrisă și orală

(interpreți)

 

 

 

 

7430

Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)

7485*

7490*

 

749

 

Alte activități profesionale, științifice și tehnice

n.c.a

 

 

 

 

7490

Alte activități profesionale, științifice și tehnice

n.c.a

Cu excepția:

– activităților de brokeraj pentru întreprinderi, adică aranjamente pentru cumpărarea și vânzarea de

întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv a experienței

profesionale, dar neincluzând activitățile de brokeraj  pentru bunuri imobiliare;

activități de brokeraj pentru brevete (aranjamente pentru cumpărarea și vânzarea de brevete); activități de evaluare, altele decât pentru bunuri imobiliare și asigurări(pentru antichități, bijuterii etc.);

auditarea facturilor și a rapoartelor privind mărfurile.

6340*

7414*

7420*

7460*

7487*

7490*

75

 

 

ACTIVITĂȚI VETERINARE

 

 

 

750

 

Activități veterinare

 

 

 

 

7500

Activități veterinare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECȚIUNEA N

ACTIVITĂȚI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ȘI  ACTIVITĂȚI DE SERVICII SUPORT

 

 

78

 

 

ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ

 

 

 

781

 

Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă

 

 

 

 

7810

Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă

7450*

9272*

7810

 

782

 

Activități de contractare, pe baze temporare,a personalului

 

 

 

 

7820

Activități de contractare, pe baze temporare,a personalului

7450*

7820

 

783

 

Servicii de furnizare și management a forței de muncă

 

 

 

 

7830

Servicii de furnizare și management a forței de muncă

7450*

7830

80

 

 

ACTIVITĂȚI DE INVESTIGAȚII ȘI PROTECȚIE

 

 

 

802

 

Activități de servicii privind sistemele de securizare

 

 

 

 

8020

Activități de servicii privind sistemele de securizare

4531*

7460*

8020

81

 

 

ACTIVITĂȚI DE PEISAGISTICĂ ȘI SERVICII PENTRU CLĂDIRI

 

 

 

811

 

Activități de servicii suport combinate

 

 

 

 

8110

Activități de servicii suport combinate

7032*

7514*

8110

 

812

 

Activități de curățenie

 

 

 

 

8121

Activități generale de curățenie a clădirilor

7470*

8121

 

 

8122

Activități specializate de curățenie

7470*

8129*

 

 

8129

Alte activități de curățenie

7470*

9003*

8129*

 

813

 

Activități de întreținere peisagistică

 

 

 

 

8130

Activități de întreținere peisagistică

0141*

8130

82

 

 

ACTIVITĂȚI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR

 

 

 

821

 

Activități de secretariat și servicii suport

 

 

 

 

8211

Activități combinate de secretariat

7485*

8211

 

 

8219

Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat

6411*

7485*

8219

 

823

 

Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

 

 

 

 

8230

Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

7487*

8230

 

829

 

Activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a

 

 

 

 

8292

Activități de ambalare

7482

8292

 

 

8299

Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

7485*

7487*

7513*

8299

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECȚIUNEA Q

SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

 

86

 

 

ACTIVITĂȚI REFERITOARE LA SĂNĂTATEA UMANĂ

 

 

 

862

 

Activități de asistență  medicală ambulatorie și stomatologică

 

 

 

 

8621

Activități de asistență medicală generală

8512*

8620*

 

 

8622

Activități de asistență medicală specializată

8512*

8620*

 

 

8623

Activități de asistență stomatologică

8513

8620*

87

 

 

SERVICII COMBINATE DE ÎNGRIJIRE MEDICALĂ ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ,

CU CAZARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECȚIUNEA R

ACTIVITĂȚI DE SPECTACOLE, CULTURALE ȘI RECREATIVE

 

 

90

 

 

ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ

 

 

 

900

 

Activități de creație și interpretare artistică

 

 

 

 

9001

Activități de interpretare artistică (spectacole)

9231*

9234*

9000*

 

 

9002

Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)

9231*

9232*

9234*

9000*

 

 

9003

Activități de creație artistică

9231*

9240*

9000*

 

 

9004

Activități de gestionare a sălilor de spectacole

9232*

9000*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECȚIUNEA S

ALTE ACTIVITĂȚI DE SRVICII

 

 

95

 

 

REPARAȚII DE CALCULATOARE,

DE ARTICOLE PERSONALE ȘI DE UZ  GOSPODĂRESC

 

 

 

951

 

Repararea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații

 

 

 

 

9511

Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

7250*

9511

 

 

9512

Repararea echipamentelor de comunicații

3220*

5274*

9523

 

952

 

Reparații de articole personale și de uz gospodăresc

 

 

 

 

9521

Repararea aparatelor electronice de uz casnic

5272*

9521

 

 

9522

Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a

echipamentelor pentru casă și grădină

2932*

5272*

9522

 

 

9523

Repararea încălțămintei și a articolelor din piele

5271

5274*

9523

 

 

9524

Repararea mobilei și a furniturilor casnice

3611*

3612*

3614*

9524

 

 

9525

Repararea ceasurilor și a bijuteriilor

5273

9529*

 

 

9529

Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.

1740*

3630*

3640*

5274*

9529*

96

 

 

ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII

 

 

 

960

 

Alte activități de servicii

 

 

 

 

9601

Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană

9301

9601

 

 

9602

Coafură și alte activități de înfrumusețare

9302

9602

 

 

9603

Activități de pompe funebre și similare

9303

9603

 

 

9604

Activități de întreținere corporală

9304*

9609*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECȚIUNEA T

ACTIVITĂȚI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC;

ACTIVITĂȚI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE

BUNURI ȘI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU

 

 

97

 

 

ACTIVITĂȚI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC

 

 

 

970

 

Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

 

 

 

 

9700

Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

9500

9700