Legislaţie generală privind gestionarea asistenţei comunitare nerambursabile

►     H.G. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 

►     Legea nr. 315 din 28/06/2004 privind dezvoltarea regională în România

►     H.G. nr. 1115 din 15/07/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului National de Dezvoltare

►     H.G. nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

►     H.G. nr. 759 din 11/07/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale

►     Hotărâre nr. 491/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale

►     Ordin nr. 1338/2008 al ministrului mediului şi dezvoltării durabile privind procedura de emitere a avizului Natura 2000

►     Memorandum pentru aprobarea Strategiei naţionale de comunicare a Instrumentelor Structurale 2007-2013