Documente cadru de implementare a proiectelor europene

Sinteza celor mai relevante informaţii privind fondurile europene se află în DCI- document cadru de implementare. Acesta cuprinde informaţii utile pentru orice organizaţie care doreşte să acceseze fonduri europene. În DCI sunt prezentate informaţii privind:

 • Axele prioritare şi domeniile majore de intervenţie
 • Teme şi obiective orizontale
 • Activităţi eligibile
 • Categorii de cheltuieli eligibile
 • Alocări financiare
 • Categorii de beneficiari eligibili
 • Criterii de eligibilitate a proiectelor
 • Indicatori de evaluare
 • Teme orizontale (dezvoltare durabilă, egalitate de şanse)
 • Planul financiar
 • Aspecte privind implementarea
 • Principii privind transmiterea, evaluarea şi selecţia proiectelor etc.

Cele 7 (şapte) DCI-urile actualizate pentru cele şapte programe operaţionale (PO DCA, POS CCE, POR, POS DRU, POS MEDIU, POS TRANSPORT, POAT) sunt disponibile on line: http://www.fonduri-ue.ro, sectiune “Utile pentru solicitanţi”.