Category Archives: Fonduri Europene

Scurt Istoric al Uniunii Europene

Comisia europeană este organul executiv al Uniunii Europene, având rolul de a întocmi proiecte de legi şi de a monitoriza aplicarea acestora. Comisia este un organ al Comunităţilor Europene, independent de statele membre, fiind motorul sistemului instituţional al Comunităţii Europene:– are dreptul de iniţiativă și întocmeşte proiectele de legi, pe care le supune pentru adoptare…

Continue Reading →