Category Archives: Cresterea Porcilor

Aprecierea diferitelor rase de porcine – Tipurile Morfo-Productive

Tipurile morfoproductive la porci sunt o consecinţă directă a selecţiei, în urma căreia s-au diferenţiat rase sau populaţii specializate pentru producţia de carne, pentru producţia de grăsime şi mixte (de carne-grăsime).Fiecărei forme de producţie îi corespunde o anumită conformaţie corporală.La porci se disting patru tipuri morfo-productive: de carne, pentru bacon, mixte şi de grăsime:A. Tipul morfo…

Continue Reading →

Aprecierea diferitelor rase de porcine – Tipurile Consitutionale

Constituţia porcilor este determinată de o serie de particularităţi morfo-fiziologice, fiind oglindită de dezvoltarea corporală şi de conformaţie, ambele cu influenţa asupra potenţialului productiv şi a rezistenţei organismului.La porci întâlnim patru tipuri constituţionale: fină şi robustă, ca tipuri dorite şi debilă şi grosolană, ca tipuri nedorite.Desigur că, uneori încadrarea nu este strictă, indivizii având şi…

Continue Reading →

Aprecierea diferitelor rase de porcine

CONFORMATIA CORPORALA constituie o însuşire morfologică importantă şi rezultă din analiza regiunilor corporale, atât separată, cât şi a grupelor de regiuni legate între ele morfo-fiziologic, iar în final se apreciază armonia de ansamblu.Aceasta însuşire este în strânsă legătură cu constituţia şi rezistenţa organică a porcilor. Analiza se face prin aprecierea exteriorului, având la bază legătura dialectică…

Continue Reading →

Importanta Economica a Cresterii Porcilor

Încă din cele mai vechi timpuri, creşterea suinelor[1], în ţara noastră, a constituit o preocupare importantă a populaţiei umane, mai ales pentru cei din mediul rural.Pentru început, a predominat o creştere extensivă a unor populaţii primitive de porcine, având la bază rasele Stocli şi Mangaliţa, precum şi alte populaţii locale.La sfârşitul secolului trecut şi începutul actualului secol,…

Continue Reading →