Category Archives: Cadru Legal

Legislaţie în domeniul achiziţiilor publice

► O.U.G. nr. 19/2009 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii► OUG 34/2006 actualizata cu OUG 76/2010 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii► Legea nr. 337 din 17/07/2006 pentru…

Continue Reading →

Legislaţie generală privind gestionarea asistenţei comunitare nerambursabile

►     H.G. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale ►     Legea nr. 315 din 28/06/2004 privind dezvoltarea regională în România►     H.G. nr. 1115 din 15/07/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului National de Dezvoltare►     H.G. nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice►     H.G. nr. 759 din 11/07/2007 privind regulile de eligibilitate…

Continue Reading →